Obchodní podmínky (do 31.8.2022)

Reklamace

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží.

Zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle § 52 odst. 3 Občanského zákoníku je spotřebitelem), má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne vydání zboží. Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí zákazník společnosti CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o. sdělit písemně ve shora uvedených termínech. Zákazník je povinen při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží a jeho prohlédnutí.

Náklady na vyřízení reklamace nese plně společnost CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o. v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou.

V případě, že je reklamace shledána jako neoprávněná, může společnost CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o. uplatnit náhradu vzniklých nákladů spojených s vyřizováním reklamace na zákazníkovi, který neoprávněnou reklamaci uplatnil. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovena zákonem.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu czechimporttrading@email.cz

  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Doprava

Dopravu zajišťujeme prostřednictvím přepravní služby PPL. Standardní objednávku z našeho e-shopu Vám doručíme nejpozději do 48 hodin na území celé ČR. Dopravné a doběrečné je účtováno vždy podle platného ceníku společnosti PPL, kromě platných akčních nabídek, kdy jsou ceny krátkodobě zvýhodněny.

Aktuální ceník naleznete na stránkách www.ppl.cz v sekci Naše služby a ceníky

Platební podmínky

Při prvním závozu vyžadujeme platbu hotově nebo dobírkou, v případě trvalejší spolupráce možnost platby bankovním převodem (délka splatnosti faktur a ostatní podmínky závisí na individuálním jednání).

Všechny ceny jsou uvedeny v CZK, u zboží je uvedena cena bez a včetně DPH.